Digital Printing Only
ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ

12. หนังสือ

Digital Printing Only

13. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

Digital Printing Only

14. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

Digital Printing Only

15. ปฏิทินและหนังสือภาพ

Digital Printing Only

16. การ์ดและบัตรเชิญ

Digital Printing Only

17. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

Digital Printing Only

18. บรรจุภัณฑ์

Digital Printing Only

19. งานพิมพ์ดิจิตอล Inkjet, งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา

Digital Printing Only

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)