ปฏิทินและหนังสือภาพ
(Calendars & Photo Books)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ (หนังสือภาพที่เกิดจากการถ่ายภาพบันทึกเหตุการ์ณส่วนตัวต่างๆ เช่นวันเกิด วันแต่งงาน หรือการท่องเที่ยว ฯลฯ)