1
1

การชำระเงิน

Payment

ชื่อบัญชี สมาคมการพิมพ์ไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท ซอย 71
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 035-246148-1

หากโอนหรือชําระเงินแล้วกรุณา Fax Pay-in มาที่ 0-2719-6688 (Auto)
และโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2719-6685-7, 082-745-9999 เพื่อเปิดใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
E-Mail: mayuree.tpa@gmail.com

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประเภทการประกวด

Categories

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)