1
1

รางวัล

Prizes

รางวัล Gold Award

สําหรับผลงานชนะเลิศ
ในแต่ละประเภท

รางวัล Silver Award

สําหรับผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1
ในแต่ละประเภท

รางวัล Bronze Award

สําหรับผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1
ในแต่ละประเภท

รางวัล Best of the Best Awards

สาขาต่างๆ ได้แก่
  • BEST IN SHEETFED OFFSET
  • BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS
  • BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS
  • BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES
  • BEST IN DIGITAL PRINTING

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประเภทการประกวด

Categories

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)