สารจาก นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

อุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน Supporting Industry ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอีกหลากหลายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอางค์ เป็นต้น การที่สมาคมการพิมพ์ไทยจัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” อย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์และยกระดับให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย ให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง มีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ

อย่างไรก็ตามตลอดปีที่ผ่านมานั้น อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่อง Digital Disruption ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid - 19 ที่แพร่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ หรือเรียกได้ว่าเป็นภาวะวิฤตของหลายๆ อุตสาหกรรมที่อยู่ในสภาพชะงักงัน เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน Lock Down ประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในสุขภาพชีวิตสูงสุด ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตนเองไปสู่ฐานวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal เช่น การทำงาน Work From Home การประชุมผ่านระบบ Online การสั่งอาหาร Food Delivery ทำให้รูปแบบของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีการปรับตัวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมการใช้สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ใช้ในตลาดสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในนามของสมาคมการพิมพ์ไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินรางวัล เจ้าหน้าที่ สปอนเซอร์ทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 14 นี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล สมาคมการพิมพ์ไทยจะส่งไปแข่งขันใน Asian Print Awards ต่อไป ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านรักษามาตรฐานความเป็นเลิศด้านการพิมพ์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพงาน มาตรฐาน นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
14th Thai Print Awards 2020

Best Awards

Best in Sheetfed Offset, Best in More Than One Production Process, Best Creativity in Printing Applications & Designs, Best in Packaging Printing And Converting Processes, Best in Digital Printing

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

13th Awards Winner 2018

13th Awards Winner 2018

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)