การ์ด การ์ดและบัตรเชิญ
(Cards / Greeting & Invitation Cards)

โดยกรณีที่เป็นขนาดเล็กมาก ขอให้ติดกับฐานรองตอนส่งผลงานด้วย