สรุปเหรียญรางวัล

(Medal List)

Company Name Best of the Best Gold Silver Bronze Total
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) 1 5 5 8 19
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด 1 1 1 1 4
บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด 1 1 1 3
บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด 1 1 1 3
บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด 1 1 1 3
บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด 1 1 2 4
บริษัท พลัสเพรส จำกัด 1 1
บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด 1 1 2
บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 1 1
บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด 1 1
บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 1 1
บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด 1 1
บริษัท สุพรชัย จำกัด 1 1
บริษัท ไอดีลแกรม จำกัด 1 1
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด 1 1
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 2 2
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด 1 4 5
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด 1 2 3
บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด 1 2 3
บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด 1 1 2
บริษัท เปเปอร์มอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด 1 1 2
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด 1 1
บริษัท สปีดเจ็ท จำกัด 1 1
บริษัท ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
บริษัท โมโหสตูดิโอ จำกัด 1 1
บริษัท ลิมมาร์คแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 1 1
บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด 1 1
บริษัท อินท์ชญา จำกัด 1 1
บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด 3 3
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 2
บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด 2 2
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 1 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอักษร 1 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์ 1 1
บริษัท ทีวีจีไทย จำกัด 1 1
บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด 1 1
บริษัท สุเมฆา จำกัด 1 1
บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด 1 1
รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด 5 20 23 38 86

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
14th Thai Print Awards 2020

Best Awards

Best in Sheetfed Offset, Best in More Than One Production Process, Best Creativity in Printing Applications & Designs, Best in Packaging Printing And Converting Processes, Best in Digital Printing

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

13th Awards Winner 2018

13th Awards Winner 2018

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)