แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์
(Catalogues / Booklets & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า และจํานวนหน้ามากกว่า 16 หน้าขึ้นไป (ไม่รวมปก)