บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure
(Flexible Packaging)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 รอบโมพิมพ์ (5 Cylinders) พันแกนกระดาษส่งมาพร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

  1. Paper substrate – Plain or Laminated
  2. Aluminium Foil – Plain or Laminated 
  3. Polymer substrate (Plain, Metalised or Laminated)
    a) Surface print    OR    b) Reverse print
  4. Paperboard cups (must also provide one converted cup)
  5. Paperboard Cartons (must also provide one converted carton)