บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography
(Flexible Packaging)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

  1. Paper substrate – Plain or Laminated
  2. Aluminium Foil – Plain or Laminated
  3. Polymer substrate (Plain, Metalised or Laminated)
    a) Surface print    OR    b) Reverse print
  4. Paperboard cups (must also provide one converted cup)
  5. Pre-printed liner board for corrugated
  6. Post-Print on Corrugated substrates (5 รอบโมพิมพ์ต่อเนื่อง (5 Cylinders) พร้อมชิ้นงานขึ้นรูป cartons/boxes)