ปฏิทิน
(Calendars)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

Gold Award

บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Entrant : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Title : Eternal Thai Eternal Ayatana Wall Catendar
Client : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Design JWT
Prepress :
Printer : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Postpress :

Silver Award – 1

บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด

Entrant : บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด
Title : ปฏิทินตามศักราชอิสลามประจำวัน 2020/2563
Client : บริษัท เอไอเอ จำกัด
Design บริษัท เอไอเอ จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Postpress :

Silver Award – 2

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : ปฏิทินแขวน ททท. ปี 2020
Client : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Design การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :