นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
(Sheetfed Magazines and Journals)

เป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

Gold Award

บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด

Entrant : บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด
Title : WOW Magazine no.17 December 2018-February 2019
Client : บริษัท แมส คอนเน็ค จำกัด
Design บริษัท แมส คอนเน็ค จำกัด
Prepress : บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
Printer : บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด
Postpress :

Silver Award

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

Entrant : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Title : Thailand Tatler Magazine Jan 2020
Client : บริษัท บลูแมงโก้ พับลิชชิ่ง จำกัด
Design บริษัท บลูแมงโก้ พับลิชชิ่ง จำกัด
Prepress : บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
Printer : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Postpress :

Bronze Award

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Title : GEN.T 2019
Client : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Design บริษัท บลูแมงโก้ พับลิชชิ่ง จำกัด
Prepress : บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
Printer : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Postpress :