งานส่งเสริมการขาย
(Point of Purchase Corrugated)

Bronze Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Rep.กล่องเค้ก Disney Premium
Client : บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด
Design บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :