บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกสำหรับสินค้าผู้บริโภค
(Retail Consumer Packaging)

Gold Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : กล่อง Gift Box ชุดปั๊มนมเก็บแบบโยก รุ่น MN-3 Natur (2PAGB000782)
Client : บริษัท เจี่ยฮงเยลโลพลาส จำกัด
Design บริษัท เจี่ยฮงเยลโลพลาส จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :

Bronze Award

บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด

Entrant : บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด
Title : Bad Burger BKK
Client : นางสาว ชลธิชา บุญปู่
Design นางสาว อาทิตยา ชูมาศิลป์
Prepress :
Printer : นายพา ทะโทน
Postpress : นายซอ พา รา โอนและนายซอ เสง โมย