บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure
Gravure (Flexible Packaging)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

Gold Award

บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
Title : ถุงข้าวแสนดี ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ชั้นเลิศ 5 กก.
Client : Sandee Rice Co.,Ltd.
Design Sandee Rice Co.,Ltd.
Prepress : บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
Printer : บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
Postpress : บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

Silver Award

บริษัท ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Entrant : บริษัท ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
Title : PO FE Lenor PM 1180ML Piaget 2.0 H309 JP (VM/LL170/LW)(90829416)
Client : Procter & Gamble Japan KK
Design SCHAWK
Prepress :
Printer : บริษัท ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
Postpress :

Bronze Award

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

Entrant : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Title : ซอง PureTrition Ad Lamb & Tuna 6kg (สีน้ำเงิน)
Client : บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Design บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Prepress : บริษัท ด้ายุ่น จำกัด
Printer : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Postpress :