บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography
Flexography (Flexible Packaging)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

Gold Award

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

Entrant : บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
Title : Salt & Pepper Strips
Client : Mckey Food Services (Thailand) Ltd.
Design Customer
Prepress : บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
Printer : บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
Postpress : บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด