บรรจุภัณฑ์
(Packaging)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพงานพิมพ์การใช้งาน และการออกแบบโดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสำเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

Gold Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : กล่อง Memories of Love Hand Cream
Client : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด
Design บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :

Silver Award

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Title : Oral B Vitality (Trial Lot)
Client : Procter & Gamble Trading (Thailand) Ltd.
Design บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Prepress : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Printer : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Postpress : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Bronze Award

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

Entrant : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Title : ซองมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณ
Client : บริษัท ดักกีพลัส จำกัด
Design บริษัท ดักกีพลัส จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Postpress :