งานพิมพ์ดิจิตอล Inkjet, งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา
(Digital – Wide format – Signage indoor or Outdoor)

Gold Award

บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Entrant : บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Title : Chinese New Year 2020
Client : บริษัท อัมรินทร์ จำกัด
Design บริษัท อัมรินทร์ จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Postpress :

Silver Award

บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด
Title : International Buffet at PUBLIC
Client : Maxwin
Design Maxwin
Prepress :
Printer : บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด
Postpress :

Bronze Award

บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

Entrant : บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด
Title : รวมพลังความเป็นไทย
Client : ผศ.ประทีป สุธาทองไทย
Design ผศ.ประทีป สุธาทองไทย
Prepress :
Printer : พยุง อนันตมี
Postpress : พยุง อนันตมี, วสันต์ พงศาวิวัฒน์