โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา
(Posters / Showcards & Point of Sale Materials)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ โดยจํานวนสีพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

Silver Award

บริษัท สปีดเจ็ท จำกัด

Entrant : บริษัท สปีดเจ็ท จำกัด
Title : เมนูผลิตภัณฑ์น้ำใหม่
Client : PTTOR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
Design PTTOR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
Prepress :
Printer : บริษัท สปีดเจ็ท จำกัด
Postpress :

Bronze Award

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด

Entrant : บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด
Title : Mont Calzone
Client : คุณญดา ทองผดุงโรจน์
Design คุณญดา ทองผดุงโรจน์
Prepress :
Printer : บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด
Postpress :