การ์ด และบัตรเชิญ
(Cards / Greeting & Invitation Cards)

โดยกรณีที่เป็นขนาดเล็กมาก ขอให้ติดกับฐานรองตอนส่งผลงานด้วย

Silver Award – 1

บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด

Entrant : บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
Title : The Garden of Galaxy
Client : บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
Design บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
Postpress :

Silver Award – 2

บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด

Entrant : บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด
Title :
Client : คุณชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์
Design คุณชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์
Prepress :
Printer : บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด
Postpress :