ปฏิทินและหนังสือภาพ
(Calendars & Photo Books)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุและจํานวนสีที่พิมพ์

Bronze Award – 1

บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด

Entrant : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
Title : Rolls Royce Calendar 2020
Client : บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวิร์ค จำกัด
Design Rolls Royce UK
Prepress :
Printer : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
Postpress : บริษัท เคพีเจ จำกัด

Bronze Award – 2

บริษัท สุเมฆา จำกัด

Entrant : บริษัท สุเมฆา จำกัด
Title : GoGetLost Wall Calendar 2019
Client : GoGetLost
Design บริษัท สุเมฆา จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท สุเมฆา จำกัด
Postpress : บริษัท สุเมฆา จำกัด