แค็ตตาล๊อก จุลสาร โบรชัวร์
(Catalogues / Booklets & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า และจํานวนหน้ามากกว่า 16 หน้าขึ้นไป

Silver Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Catalog Menu Hamper For Big C Hyper
Client : บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์
Design บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์
Prepress : บริษัท สนุทรฟิล์ม จำกัด
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :

Bronze Award – 1

บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด
Title : Public Menu
Client : Avani Atrium Bangkok
Design Maxwin
Prepress :
Printer : บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 2

บริษัท ทีวีจีไทย จำกัด

Entrant : บริษัท ทีวีจีไทย จำกัด
Title : Osaka Denim Booklet
Client : ร้าน REDRIM
Design ร้าน REDRIM
Prepress :
Printer : บริษัท ทีวีจีไทย จำกัด
Postpress :