ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์
(Leaflets / Flyers / Folders & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ไม่จํากัดจํานวนสีพิมพ์ จํานวน 16 หน้าหรือน้อยกว่า (ไม่รวมปก)

Bronze Award – 1

บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด
Title : Poolside Bar Menu
Client : Avani Atrium Bangkok
Design Maxwin
Prepress :
Printer : บริษัท บีบอกซ์ ปริ้นติ้ง จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 2

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด

Entrant : บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด
Title : เมนู Mont Calzone
Client : คุณญดา ทองผดุงโรจน์
Design คุณญดา ทองผดุงโรจน์
Prepress :
Printer : บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 3

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Star Wars Pop-up (Limited edition)
Client : Insight Editions
Design Insight Editions
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :