งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า
(Web Offset – Coated Stock 70 gsm and up)

Silver Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : GQ Magazine (No.64-March’20)
Client : บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จำกัด
Design บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จำกัด
Prepress : บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :

Bronze Award

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

Entrant : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Title : Sawasdee
Client : บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Design บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Postpress :