โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เช่น ธงราว โมบาย ตัวตั้งแสดง แผ่นหรือตัวติดที่ชั้นวางของ
(Posters and Point of Purchase Materials such as Mobile, Stands, Head Shelf, and Wobblers)

เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

Gold Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Sale postet:Bangkok
Client : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Design การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :

Bronze Award

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด

Entrant : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Title : โปสเตอร์ อีซูซุ (วี ครอส)
Client : บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำกัด
Design บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด
Prepress : ร้านชาติ โปรเซส
Printer : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Postpress : บริษัท เอ็มพีลักส์ ยูวี จำกัด