หนังสือที่พิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า
(Book Printing – 4 or more colors)

Silver Award – 1

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด

Entrant : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Title : Baan Phadthai Cook Book
Client : Avril Production Co.,Ltd.
Design ARN Creative Studio
Prepress : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Printer : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Postpress : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด

Silver Award – 2

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Culinary Journeys With Anantara
Client : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Design บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :

Bronze Award – 1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอักษร

Entrant : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอักษร
Title : Food For a Balanced Life
Client : Samahita Retreat
Design ลูกค้า
Prepress :
Printer : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอักษร
Postpress :

Bronze Award – 2

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Title : หนังสือสถานเอกอัครราชฑูตและทำเนียบเอกอัครราชฑูตไทยในต่างประเทศ
Client : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Design บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Prepress : บริษัท 71 interscan จำกัด
Printer : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Postpress :