การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ
(Cards, Greeting Cards, Name Cards, and Invitation Cards)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

Gold Award

บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด

Entrant : บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Title : ElleMax Wedding Invitation Card
Client : บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Design บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 1

บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด

Entrant : บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด
Title : The Wisdom Birthday Card
Client : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Design ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Prepress :
Printer : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 2

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Pop-Up Greeting Cards x 4 Designs
Client : Insight Editions
Design Insight Editions
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :