แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก
(Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – More than 16 pages excluding cover)

เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

Gold Award

บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด

Entrant : บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด
Title : LUXE Style Book aw 2019
Client : บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
Design บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
Prepress : บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
Printer : บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด
Postpress :

Silver Award – 1

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด

Entrant : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Title : Brochure THE EYSE 43 PROJECT
Client : บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Design บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Prepress : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Printer : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Postpress : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด

Silver Award – 2

บริษัท เปเปอร์มอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Entrant : บริษัท เปเปอร์มอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Title : เมนู on the table
Client : บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด
Design Teaspoon Studio
Prepress :
Printer : บริษัท เปเปอร์มอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Postpress :

Bronze Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Phillppi Catalogue and Christmas Leaflet 2019-2020
Client : Phillppi Gmbh
Design Phillppi Gmbh
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :