ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก
(Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – Up to 16 pages excluding cover)

เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

Gold Award

บริษัท พลัสเพรส จำกัด

Entrant : บริษัท พลัสเพรส จำกัด
Title : Catalog SARASIN
Client : SARASIN Private Residence by Grand Unity
Design Dentsu X
Prepress :
Printer : บริษัท พลัสเพรส จำกัด
Postpress :

Silver Award

บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด

Entrant : บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด
Title : Brochure Brand Bichup self
Client : บริษัท แอลจี เฮ้าส์โฮลด์ แอนด์ เฮีลซ์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Design
Prepress : บริษัท อิมเมจิ้งฮับ จำกัด
Printer : บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 1

บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด

Entrant : บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด
Title : Thai Corporate Plus
Client : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Design บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Prepress :
Printer : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 2

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด

Entrant : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Title : MG ZS Leaflet
Client : MG Sales (Thailand) Co.,Ltd.
Design MG Sales (Thailand) Co.,Ltd.
Prepress : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Printer : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Postpress : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด