1
1

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

13th Thai Print Awards 2018

Best Awards

BEST IN SHEETFED OFFSET

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

BEST IN DIGITAL PRINTING

Offset Printing Only

(ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์ (Posters)

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก

4. การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

6. ปฏิทิน

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า

Digital Printing Only

(ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

13. หนังสือ

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

17. การ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

19. บรรจุภัณฑ์

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure

ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

Specialty Categories

(งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

29. งานพิมพ์ 3 มิติ

30. งานออกแบบ

31. งานความคิดสร้างสรรค์

Corrugated

(งานกระดาษลูกฟูก)

32. บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกสำหรับสินค้าผู้บริโภค

33. งานส่งเสริมการขาย

34. งานออกแบบ และพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษลูกฟูก

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)