งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์
(Embellishment)

งานตกแต่งบนงานพิมพ์ไม่จํากัดรูปแบบขนาดวัสดุ เช่น ปั๊มฟอยล์ ปั๊มไดคัท งานเคลือบผิวแบบต่างๆ และงานประดับอื่นๆ

Gold Award

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

ENTRANT : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
TITLE : BEYOND THE SIXTH EXTINCTION – BULK
CLIENT : CANDLEWICK PRESS
DESIGN : CANDLEWICK PRESS
PREPRESS : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
PRINTER : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
POSTPRESS : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Silver Award

บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

ENTRANT : บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
TITLE : แฟ้มสำหรับ บริษัทเบทเตอร์เวย์
CLIENT : บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
DESIGN : บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
POSTPRESS :