การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล
(Digital Color Proofing)

งานพิมพ์ปรุ๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง เพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสารจะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า

Silver Award

บริษัท สุนทรฟิลม์ จำกัด

ENTRANT : บริษัท สุนทรฟิลม์ จำกัด
TITLE : L’OFFICIEL NO.75 MAY2018
CLIENT : บริษัท แมส คอนเนค จำกัด
DESIGN : บริษัท แมส คอนเนค จำกัด
PREPRESS : บริษัท สุนทรฟิลม์ จำกัด
PRINTER : บริษัท สุนทรฟิลม์ จำกัด
POSTPRESS :