สาร นายวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์

ประธานจัดงาน

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธาน “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” อีกครั้ง การตัดสินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งได้สละเวลา อันมีค่ามาทำการตัดสินผลงานโดยเฉพาะ Mr. Robert James ซึ่งพวกเราเรียกว่า Mr. Bob ได้เดินทางมาจาก เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด สิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้ ใช้เวลาในการตัดสิน 3 วัน

การประกวดในครั้งนี้ได้มีผลงานส่งเข้ามาประกวดกว่า 700 ชิ้น บางหมวดคณะกรรมการ ไม่สามารถตัดสินให้ได้รับรางวัลได้ บางหมวดได้รับรางวัลมากกว่าเหรียญรางวัลที่ตั้งไว้ บางหมวด ต้องตัดสินด้วยการลงคะแนนลับเนื่องจากชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ทำให้เป็นที่หนักใจของคณะกรรมการ

ในครั้งนี้ได้มีหมวดใหม่เพิ่มเติมเข้ามาได้แก่ หมวกกระดาษลูกฟูก ซึ่งในปัจจุบันกำลังมี บทบาทอย่างมากในการห่อหุ้มปกป้องสินค้าและการขนส่ง สินค้าบางประเภทได้ให้ความสำคัญ กับการออกแบบกล่องลูกฟูก เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า เช่นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ กล่องใส่ผลไม้และ ชั้นวางแสดงสินค้า เป็นต้น ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ทางสมาคมฯ จะทำการส่งต่อไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชียต่อไป ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชียในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบผลสำเร็จอย่างมากมายในการได้รับ เหรียญทอง ทำให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ขอขอบคุณ Gold East Paper & CAS Paper และ C.ILLIES ผูสนับสนุนหลัก Asian Print Awards CYBER SM FUJI XEROX HEIDELBERG KONICA MINOLTA MESSE DUSSELDORF RICOH SANSIN SCG ส.ศรีอักษรพริ้นติ้ง โปรดักส์ ผู้สนับสนุนทั่วไป และโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ ที่ได้ผลิตผลงานพิมพ์ที่ดี เป็นหน้าตาของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานในปีหน้าจะดียิ่งๆ ขึ้นไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

13th Thai Print Awards 2018

BEST IN SHEETFED OFFSET

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

BEST IN DIGITAL PRINTING

1. โปสเตอร์ (Posters)

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)