งานความคิดสร้างสรรค์
(Creativeness)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งด้านความคิดแปลกใหม่ การนำเสนอของชิ้นงาน

Silver Award

บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด

ENTRANT : บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด
TITLE : งานพิมพ์ส่งเข้าประกวด ดินสอ STAEDTLER
CLIENT : บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
DESIGN : บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
PREPRESS : บริษัท สยามพรีเพรส จำกัด
PRINTER : บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด
POSTPRESS :

Bronze Award

บริษัท ไอคอนไอเดีย จำกัด

ENTRANT : บริษัท ไอคอนไอเดีย จำกัด
TITLE : สมุดโน๊ตไดคัทพร้อมปากกา
CLIENT : บริษัท ไอคอนไอเดีย จำกัด
DESIGN : คุณชยุต ชัยเจริญ
PREPRESS : บริษัท อิมเมจิ้ง ฮับ จำกัด
PRINTER : บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด
POSTPRESS :