นวัตกรรมทางการพิมพ์
(Innovation / Specialty Printing)

งานพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ในการใช้เครื่องจักร ขั้นตอนการผลิตใหม่ วัสดุใหม่ หรือการประยุกต์ใช้แบบใหม่ๆ โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายความหมายและให้รายละเอียดประกอบด้วย

Gold Award

บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด

ENTRANT : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด
TITLE : สู่ชัยชนะ
CLIENT : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด
DESIGN : คุณจำเริญ เมธาเกียรติกุล
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด
POSTPRESS :

Silver Award

บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด

ENTRANT : บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
TITLE : PANTENE MICELLAR
CLIENT : P&G
DESIGN : P&G
PREPRESS : บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
PRINTER : บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
POSTPRESS : บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด

Bronze Award

บริษัท บางกอกแพค จำกัด

ENTRANT : บริษัท บางกอกแพค จำกัด
TITLE : ตะเกียงลายว่าวจุฬา
CLIENT : บริษัท บางกอกแพค จำกัด
DESIGN : คุณกฤษดา วงศ์อารยะ
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท บางกอกแพค จำกัด
POSTPRESS :