โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เช่น ธงราว โมบาย ตัวตั้งแสดง แผ่นหรือตัวติดที่ชั้นวางของ
(Posters and Point of Purchase Materials such as Mobile, Stands, Head Shelf, and Wobblers)

เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

Silver Award

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

ENTRANT : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
TITLE : กล่อง TOBLERONE GOLD GIFT PACK NEW ARTWORK
CLIENT : บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
DESIGN : บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
PREPRESS : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
PRINTER : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
POSTPRESS : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Bronze Award

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ENTRANT : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
TITLE : โปสเตอร์มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39
CLIENT : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
DESIGN : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
PREPRESS : บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
PRINTER : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
POSTPRESS :