งานพิมพ์ 3 มิติ
(3D Printing)

งานพิมพ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติไม่จำกัดวัสดุ

Bronze Award

บริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ENTRANT : บริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
TITLE : AUTOMATE 4.0
CLIENT : บริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
DESIGN : บริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
POSTPRESS :