งานออกแบบ
(Graphic/Functional Appeal)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับการออกแบบสวยงาม สะดุดตา หน้าที่ ประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานของชิ้นงาน

Gold Award

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ENTRANT : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
TITLE : BMW BIRTHDAY BOX
CLIENT : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
DESIGN : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด (BMW AGENCY)
PREPRESS : บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
PRINTER : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
POSTPRESS : บริษัท ซิสเท็มส์ บอร์ด จำกัด, บริษัท ปัญญาฉัตร บุ้ค บายดิ้ง จำกัด

Silver Award

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

ENTRANT : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
TITLE : CRISPY JOB’S TEARS GIFT SET_POP ART
CLIENT : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
DESIGN : MR.AKANIT RUEANGTHAM, MS.NATNAREE PRAJKARNNGAN
PREPRESS : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
PRINTER : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
POSTPRESS : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

Bronze Award

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ENTRANT : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
TITLE : หรีดหนังสือ
CLIENT : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
DESIGN : ZEROTWOSTUDIO
PREPRESS : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
PRINTER : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
POSTPRESS : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์