สรุปเหรียญรางวัล

(Medal List)

COMPANY NAME BEST OF THE BEST GOLD SILVER BRONZE TOTAL
บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด 1 3 1 5
บริษัท บางกอกแพค จำกัด 1 2 1 4
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด 1 1 2
บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด 1 1 2
บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด 1 1 2
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด 2 1 2 5
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) 1 3 3 7
บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด 1 1 1 3
บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด 1 2 3
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1 1 2
บริษัท ไอสตูดิโอ 8 จำกัด 1 1 2
บริษัท อินฟินิท พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จำกัด 1 1
บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด 1 1
บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 1 1
บริษัท โมเดอร์นฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1
บริษัท ซิสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จำกัด 1 1
บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด 1 1
บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด 1 1
บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด 1 1
บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด 1 1
บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 1 1
บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด 2 2 4
บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด 2 1 3
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 2 2
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด 2 2
บริษัท แพค เพรส จำกัด 1 1 2
บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด 1 1 2
บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด 1 1 2
บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด 1 1 2
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด 1 1 2
บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด 1 1
บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด 1 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอักษร 1 1
บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำกัด 1 1
บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 1 1
บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด 1 1
โรงพิมพ์พลอยการพิมพ์ 2 2
บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด 1 1
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด 1 1
บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด 1 1
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด 1 1
บริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 1 1
บริษัท ไอคอนไอเดีย จำกัด 1 1
บริษัท โมโหสตูดิโอ จำกัด 1 1
รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด 5 26 25 29 85

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

13th Thai Print Awards 2018

BEST IN SHEETFED OFFSET

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

BEST IN DIGITAL PRINTING

1. โปสเตอร์ (Posters)

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)