งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Self Promotion)

งานพิมพ์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และออกแบบในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติปฏิทิน สมุดโน้ต งานที่ส่งประกวดในประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดในหัวข้ออื่นๆ ได้อีก

Gold Award

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

ENTRANT : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
TITLE : SALE KIT CYBERPRINT GROUP
CLIENT : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
DESIGN : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
PREPRESS : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
PRINTER : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
POSTPRESS : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

Bronze Award – 1

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

ENTRANT : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
TITLE : CRISPY JOB’S TEARS GIFT SET_POP ART
CLIENT : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
DESIGN : MR.AKANIT RUEANGTHAM, MS.NATNAREE PRAJKARNNGAN
PREPRESS : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
PRINTER : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
POSTPRESS : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

Bronze Award – 2

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด

ENTRANT : บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
TITLE : PACK PRINT INTERNATION 2017 GIFT BOY
CLIENT : บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
DESIGN : บริษัท อาร์ตเบอรี่
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
POSTPRESS :