งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
(Multi-Piece Production & Campaigns)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป

Gold Award

บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด

ENTRANT : บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด
TITLE : NYX TOTAL CONTROL BOSS KIT
CLIENT : บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
DESIGN : บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด
PREPRESS : บริษัท อิมเมจิ้ง ฮับ จำกัด
PRINTER : บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด
POSTPRESS :