งานพิมพ์ 3 มิติ
(3D Printing)

งานพิมพ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไม่จำกัดวัสดุ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.thaiprintawards.com/3dprinting)