งานความคิดสร้างสรรค์
(Creativeness)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งด้านความคิดแปลกใหม่ การนำเสนอของชิ้นงาน

Gold Award

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด

Entrant : บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด
Title : พวงหรีดโบยบิน
Client : บริษัท พีเอ็นอาร์ พาริช จำกัด
Design Almond Group
Prepress :
Printer : บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด
Postpress :

Silver Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : สมุดบันทึก+ถาดรองกล่อง ททท.ปี 2020
Client : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Design การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress : กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา-ลำปาง

Bronze Award

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Title : Songkran Gift Set (Happiness & Glory)
Client : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Design นางสาว ณัฐนรี ปราชญ์การงาน
Prepress :
Printer : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Postpress :