งานออกแบบ
(Graphic/Functional Appeal)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับการออกแบบสวยงาม สะดุดตา หน้าที่ ประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานของชิ้นงาน

Gold Award

บริษัท ไอดีลแกรม จำกัด

Entrant : บริษัท ไอดีลแกรม จำกัด
Title : Thaioil Boardgame
Client : บริษัท ไอดีลแกรม จำกัด
Design บริษัท ไอดีลแกรม จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ดี อาร์ต ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นติ่ง/บริษัท นีโอดิจิตอล
Postpress :

Silver Award

บริษัท อินท์ชญา จำกัด

Entrant : บริษัท อินท์ชญา จำกัด
Title : หนังสือ ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก
Client : คุณพัทริกา ลิปตพัลลถ
Design นางสาว วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์
Prepress : บริษัท อีเล็ฟแว่น คัลเลอร์ จำกัด
Printer : บริษัท อินท์ชญา จำกัด
Postpress :

Bronze Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Box Set “DVD TIPITAKA : The Living Massage”
Client : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
Design บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :