งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Self Promotion)

งานพิมพ์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และออกแบบในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติปฏิทิน สมุดโน้ต งานที่ส่งประกวดในประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดในหัวข้ออื่นๆ ได้อีก

Gold Award

บริษัท สุพรชัย จำกัด

Entrant : บริษัท สุพรชัย จำกัด
Title : แค็ตตาล๊อคสุพรชัย No.3
Client : บริษัท สุพรชัย จำกัด
Design
Prepress :
Printer : บริษัท วชิรินทร์สาส์น จำกัด
Postpress : บริษัท สุพรชัย จำกัด

Silver Award

บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
Title : La Vita
Client : บริษัท เปเปอร์แลนด์ จำกัด
Design บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
Prepress :
Printer : โรงพิมพ์ พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 1

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

Entrant : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Title : Cyberprint Scodix Catalogue
Client : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Design
Prepress :
Printer : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 2

บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด

Entrant : บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Title : กล่องฝอยทอง ปี2020
Client : บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Design บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 3

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Title : The Microgreen’s Story
Client : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Design บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Postpress :