งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์
(Embellishment)

งานตกแต่งบนงานพิมพ์ไม่จํากัดรูปแบบขนาดวัสดุ เช่น ปั๊มฟอยล์ ปั๊มไดคัท งานเคลือบผิวแบบต่างๆ และงานประดับอื่นๆ

Silver Award

บริษัท ลิมมาร์คแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Entrant : บริษัท ลิมมาร์คแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Title : หนังสือป๊อป-อัพ มหัศจรรย์เทศกาลของเมืองไทย
Client : บริษัท ลิมมาร์คแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Design นายทวีพงษ์ ลิมมากร
Prepress : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Bronze Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Box Set “DVD TIPITAKA : The Living Massage”
Client : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
Design บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :