งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
(Multi-Piece Production & Campaigns)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป

Gold Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : กล่องพรีเมียมใส่ปฏิทิน+สมุดบันทึก ททท.ปี 2019
Client : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Design การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :

Bronze Award

บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด

Entrant : บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด
Title : Press Kit Serum Mask Garnier
Client : บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
Design บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด/บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
Prepress : บริษัท อิมเมจิ้งฮับ จำกัด
Printer : บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด
Postpress :