หนังสือ
(Book Printing)

งานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

Gold Award

บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด

Entrant : บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด
Title : Divana Signature Café est.2001
Client : บริษัท ดีวีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Design Sauce Design
Prepress :
Printer : บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด
Postpress :

Silver Award

บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

Entrant : บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด
Title : Spiritual Journey
Client : มธุริน ลีทวีกุลสมบูรณ์
Design มธุริน ลีทวีกุลสมบูรณ์
Prepress :
Printer : นครัตน์ เวศนารัตน์
Postpress : นครัตน์ เวศนารัตน์, วรรษชัย สุภา

Bronze Award

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์

Entrant : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Title : Sketchbook Chiang Mai
Client : ภราดล พรอำนวย
Design ภราดล พรอำนวย
Prepress :
Printer : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Postpress : ดิบดี บายเดอร์