6th Thai Print Awards 2011
6th Thai Print Awards 2011, ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, เมื่อแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์ รวมตัวกับความยอดเยี่ยมจากคุณภาพงานพิมพ์ของคนไทย จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย
6th Thai Print Awards 2011, ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, เมื่อแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์ รวมตัวกับความยอดเยี่ยมจากคุณภาพงานพิมพ์ของคนไทย, BEST AWARDS, โปสเตอร์ (POSTERS), สิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (POINT-OF-PURCHASE MATERIALS), ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ (LEAFLETS, FLYERS AND FOLDERS), 4. ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ (POSTCARDS, GREETING CARDS, NAME CARDS, INVITATION CARDS, SHOW CARDS AND CARD CONSTRUCTIONS), 5. บัตรเครดิต บัตรสมาชิก บัตรเติมเงิน บัตรเบิกเงินด่วน (CREDIT CARDS, MEMBER CARDS, CASH CARDS AND ATM CARDS), 6. สิ่งพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด (MULTI-PIECE PRODUCTIONS AND CAMPAIGNS), 7. แค็ตตาล็อก จดหมายข่าว จุลสาร อนุสาร (CATALOGUES, NEWSLETTER, BROCHURES AND BOOKLETS), 8. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น (SHEETFED MAGAZINES AND JOURNALS), 9. รายงานการเงินประจําปี (ANNUAL FINANCIAL REPORT), 10. ปฏิทิน (CALENDARS), 11. สิ่งพิมพ์จํานวนจํากัด และสิ่งพิมพ์เลียนแบบงานศิลป์ (LIMITED EDITIONS AND ART REPRODUCTIONS), 12. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี (BOOK PRINTING – LESS THAN 4 COLOURS), 13. หนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ 4 สีขึ้นไป (BOOK PRINTING – 4 COLOURS OR MORE), 14. สมุดบันทึกประจําวัน สมุดจดตารางนัดหมาย สมุดบันทึกรายปี อุปกรณ์สำนักงาน (STATIONERY), 15. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น (PACKAGING SHEETFED ONLY), 16. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ระบบ FLEXOGRAPHY (FLEXIBLE PACKAGING – FLEXOGRAPHY), 17. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ระบบ GRAVURE (FLEXIBLE PACKAGING – GRAVURE), 18. ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (LABELS AND TAGS), 19. สิ่งพิมพ์ระบบ OFFSET จากเครื่องพิมพ์ป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว (WEB OFFSET – COATED PAPER), 20. สิ่งพิมพ์ระบบ OFFSET จากเครื่องพิมพ์ป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิวเบากว่า 70 แกรม (WEB OFFSET – COATED PAPER LESS THAN 70 GSM.), 21. สิ่งพิมพ์ดิจิตอลด้วยระบบ ELECTROGRAPHIC/LASER (DIGITAL PRINTING – ELECTROGRAPHIC/LASER), 22. สิ่งพิมพ์ดิจิตอลด้วยระบบ INK JET, 23. งานการประดับหรือตกแต่งหลังกระบวนการพิมพ์ (EMBELLISHMENT), 24. สิ่งพิมพ์โฆษณาบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (SELF PROMOTION), 25. นวัตกรรมทางการพิมพ์ (INNOVATION IN PRINTING), 26. ความสามารถพิเศษทางการพิมพ์ (SPECIALITY PRINTING), 27. การปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (DIGITAL COLOR PROOFING),
1294
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1294,bridge-core-3.0.5,qi-blocks-1.2,qodef-gutenberg--no-touch,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-5068
 

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 6

“เมื่อแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์
รวมตัวกับความยอดเยี่ยมจากคุณภาพงานพิมพ์ของคนไทย”

Best Awards

Offset Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย
(Posters and Point of Purchase Materials)

เช่น ธงราว โมบาย ตัวตั้งแสดง แผ่นหรือตัวติดที่ชั้นวางของ (such as Mobile, Stands, Head Shelf, and Wobblers) เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก
(Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – Up to 16 pages excluding cover)

เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

4. ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ
(Postcards, Greeting Cards, Name Cards, and Invitation Cards)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

6.ปฏิทิน
(Calendars)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์
(Limited Edition Books and Art Reproductions)

เป็นงานหนังสือหรืองานเลียนแบบภาพศิลป์ที่ผลิตไม่เกิน 2,000 เล่ม/ภาพ/ชุด โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

8.หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี
(Book Printing – Less than 4 colors)

ยกเว้นปกที่อนุโลมให้พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่าได้

11. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น
(Packaging Sheetfed Offset)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพงานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบ โดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

12. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography
(Flexible Packaging-Flexography)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure
(Flexible Packaging-Gravure)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งงานชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

14. ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
(Labels and Tags)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ วิธีการพิมพ์ และจํานวนสีที่พิมพ์ ในกรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานทั้งแผ่นพิมพ์ กรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนม้วน ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์

Digital Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

17. หนังสือ
(Book Printing)

งานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

18. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์
(Leaflets / Flyers / Folders & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ไม่จํากัดจํานวนสีพิมพ์ จํานวน 16 หน้าหรือน้อยกว่า (ไม่รวมปก)

19. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์
(Catalogues / Booklets & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า และจํานวนหน้ามากกว่า 16 หน้าขึ้นไป

20. ปฎิทินและหนังสือภาพ
(Calendars & Photo Books)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

21. โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ
(Postcards / Greeting & Invitation Cards)

โดยกรณีที่เป็นขนาดเล็กมาก ขอให้ติดกับฐานรองตอนส่งผลงานด้วย

23. บรรจุภัณฑ์
(Packaging)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพงานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบ โดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

Specialty Categories (งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

25. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
(Multi-Piece Production & Campaigns)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป

26. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์
(Embellishment)

งานตกแต่งบนงานพิมพ์ ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ เช่น ปั๊มฟอยล์ ปั๊มไดคัท งานเคลือบผิวแบบต่างๆ และงานประดับอื่นๆ

27.นวัตกรรมทางการพิมพ์
(Innovation / Specialty Printing)

งานพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ในการใช้เครื่องจักร ขั้นตอนการผลิตใหม่ วัสดุใหม่ หรือการประยุกต์ใช้แบบใหม่ๆ โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายความหมายและให้รายละเอียดประกอบด้วย

28. การปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล
(Digital Color Proofing)

งานพิมพ์ปรู๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริงเพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสาร จะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า

29.งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Self Promotion)

งานพิมพ์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม การพิมพ์และออกแบบ ในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติ ปฏิทิน สมุดโน้ต งานที่ส่งประกวดในประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดในหัวข้ออื่นๆ ได้อีก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save