5th Thai Print Awards 2010
5th Thai Print Awards 2010, ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 การรวมตัวของสิ่งพิมพ์ระดับโลกที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย
5th Thai Print Awards 2010, ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, การรวมตัวของสิ่งพิมพ์ระดับโลกที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย, BEST AWARDS, โปสเตอร์ (POSTERS), สิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (POINT-OF-PURCHASE MATERIALS), ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ (LEAFLETS, FLYERS AND FOLDERS), 4. ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ (POSTCARDS, GREETING CARDS, NAME CARDS, INVITATION CARDS, SHOW CARDS AND CARD CONSTRUCTIONS), 5. บัตรเครดิต บัตรสมาชิก บัตรเติมเงิน บัตรเบิกเงินด่วน (CREDIT CARDS, MEMBER CARDS, CASH CARDS AND ATM CARDS), 6. สิ่งพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด (MULTI-PIECE PRODUCTIONS AND CAMPAIGNS), 7. แค็ตตาล็อก จดหมายข่าว จุลสาร อนุสาร (CATALOGUES, NEWSLETTER, BROCHURES AND BOOKLETS), 8. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น (SHEETFED MAGAZINES AND JOURNALS), 9. รายงานการเงินประจําปี (ANNUAL FINANCIAL REPORT), 10. ปฏิทิน (CALENDARS), 11. สิ่งพิมพ์จํานวนจํากัด และสิ่งพิมพ์เลียนแบบงานศิลป์ (LIMITED EDITIONS AND ART REPRODUCTIONS), 12. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี (BOOK PRINTING – LESS THAN 4 COLOURS), 13. หนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ 4 สีขึ้นไป (BOOK PRINTING – 4 COLOURS OR MORE), 14. สมุดบันทึกประจําวัน สมุดจดตารางนัดหมาย สมุดบันทึกรายปี อุปกรณ์สำนักงาน (STATIONERY), 15. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น (PACKAGING SHEETFED ONLY), 16. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ระบบ FLEXOGRAPHY (FLEXIBLE PACKAGING – FLEXOGRAPHY), 17. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ระบบ GRAVURE (FLEXIBLE PACKAGING – GRAVURE), 18. ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (LABELS AND TAGS), 19. สิ่งพิมพ์ระบบ OFFSET จากเครื่องพิมพ์ป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว (WEB OFFSET – COATED PAPER), 20. สิ่งพิมพ์ระบบ OFFSET จากเครื่องพิมพ์ป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิวเบากว่า 70 แกรม (WEB OFFSET – COATED PAPER LESS THAN 70 GSM.), 21. สิ่งพิมพ์ดิจิตอลด้วยระบบ ELECTROGRAPHIC/LASER (DIGITAL PRINTING – ELECTROGRAPHIC/LASER), 22. สิ่งพิมพ์ดิจิตอลด้วยระบบ INK JET, 23. งานการประดับหรือตกแต่งหลังกระบวนการพิมพ์ (EMBELLISHMENT), 24. สิ่งพิมพ์โฆษณาบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (SELF PROMOTION), 25. นวัตกรรมทางการพิมพ์ (INNOVATION IN PRINTING), 26. ความสามารถพิเศษทางการพิมพ์ (SPECIALITY PRINTING), 27. การปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (DIGITAL COLOR PROOFING),
1281
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1281,bridge-core-3.0.5,qi-blocks-1.2,qodef-gutenberg--no-touch,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-5068
 

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5

“การรวมตัวของสิ่งพิมพ์ระดับโลกที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย”

Best Awards

ประเภทของการประกวด (Categories)

1. โปสเตอร์
(Poster)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และวิธีการพิมพ์ เป็นงานพิมพ์ ตั้งแต่ 4 สี หรือมากกว่าขึ้นไป

2. สิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย
(Point-of-Purchase Materials)

เช่น ธงราว โมบาย ตัวตั้งแสดง (โต๊ะหรือพื้น) แผ่นหรือตัวติดที่ชั้นวางของ (Point-of-Purchase Material-such as Mobile, Stands, Head shelf, Wobblers) ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และวิธีการพิมพ์ เป็นงานพิมพ์ตั้งแต่ 4 สี หรือมากกว่าขึ้นไป

3. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ
(Leaflets, Flyers and Folders)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

4. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว – 16 หน้า หรือน้อยกว่า รวมปก
(Catalogues, Newsletter, Brochures and Booklets – 16 or less pages; including cover)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ เป็นงานพิมพ์ตั้งแต่ 4 สี หรือมากกว่าขึ้นไป

7. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
(Multi-Piece Productions and Campaigns)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ 2 ชิ้นหรือ มากกว่า เพื่อใช้ร่วมกันเป็นชุด ซึ่งผลิตโดยผู้พิมพ์รายเดียวเพื่อลูกค้ารายเดียว เช่น ชุดงานที่ประกอบด้วยโปสเตอร์ แผ่นพับ แฟ้ม ใบแทรก แผ่นปลิว ซองจดหมาย และ กระดาษหัวจดหมาย ไม่จํากัดรูปแบบ วิธีการพิมพ์ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

9. ปฏิทิน
(Calendars)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

10. งานพิมพ์จำนวนจำกัด และงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์ – พิมพ์ระบบออฟเซตเท่านั้น
(Limited Editions and Art Reproductions – offset only)

เป็นงานหนังสือหรืองานเลียนแบบภาพศิลป์ที่ผลิตเพื่อวาระโอกาสพิเศษ ผลิตไม่เกิน 2,000 เล่ม/ภาพ/ชุด พิมพ์ระบบออฟเซต ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

11. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี
(Book Printing – Less than 4 colours)

ยกเว้นปกที่อนุโลมให้พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่าได้

14. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต ป้อนแผ่น
(Packaging Sheetfed Offset)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพการพิมพ์ การใช้งาน และการออกแบบ ขอส่งชิ้นงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสำเร็จ และแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาด้วย

15. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography
(Flexible Packaging – Flexography)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งงานชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

16. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure
(Flexible packaging – Gravure)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งงานชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

17. ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
(Labels and Tags)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ วิธีการพิมพ์ และจํานวนสีที่พิมพ์ ในกรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานทั้งแผ่นพิมพ์ กรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนม้วน ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์

20. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์
(Embellishment)

งานตกแต่งบนงานพิมพ์ ไม่จํากัด รูปแบบ ขนาด วัสดุ เช่น ปั๊มฟอยล์ ปั๊มไดคัท งานเคลือบแบบต่างๆ และงานประดับอื่นๆ

21. นวัตกรรมทางการพิมพ์
(Innovation in Printing)

งานพิมพ์ที่แสดงในเห็นถึงนวัตกรรมในการใช้เครื่องจักร ขั้นตอนการผลิตใหม่ วัสดุใหม่ โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายความหมายและให้รายละเอียดประกอบด้วย

22. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Self Promotion)

งานพิมพ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และออกแบบ ในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติ ปฏิทิน สมุดโน้ต ผลงานที่ส่งประกวดในประเภทนี้ ไม่สามารถส่งประกวดในประเภทอื่นได้อีก

24. การปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล
(Digital Color Proofing)

งานปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอลจะเปรียบเทียบกับสิ่งพิมพ์จริง เพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสาร จะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า

25. หนังสือและคู่มือ
(Book and Manuals)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save